Antieke sieraden uit Georgië en het Gulden Vlies

Wie kent uit de geschiedenisles nog de historie van het Gulden Vlies? Dit thema werd weer opgerakeld tijdens een tentoonstelling in het Drents Museum let als titel Goud uit Georgië – de mythe van het Gulden Vlies.

Gebed tot Apollo, Pelias’ opdracht aan Jason
Met u begin ik, Foibos, nu ik ga bezingen
beroemde daden van de mannen uit de voortijd,
die naar vorst Pelias’ bevelen met de Argo
hun sterke schip, langs Pontos mond en Donkere Rotsen
de zee doorkliefden om de gouden vacht te halen.

Apollonius Rhodiust

Van de makers van het terracottaleger…

Het Drents Museum presenteert met trots de spectaculaire tentoonstelling over schatten uit het oude Georgië. Schitterende gouden, zilveren en bronzen objecten laten zien dat het gebied in de oudheid een hoogstaande metaaltechniek kende. Het centrale thema van deze tentoonstelling is de Griekse mythe van Jason op zoek naar het Gulden Vlies in Colchis (het oude Georgië). Op de tentoonstelling zijn topstukken uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd uit diverse plaatsen in Georgië te zien, maar ook kostbare grafvondsten uit de opgravingen van de beroemde tempelstad Vani. De unieke voorwerpen worden in een spectaculaire vormgeving tentoongesteld. Marcel Wouters Ontwerpers uit Eindhoven, die ook de tentoonstelling ‘Het Terracotta Leger van Xi’an’ in 2008 heeft vormgegeven, tekent ook dit keer weer voor de presentatie. De vele extra activiteiten plaatsen het onderwerp in een breed kader. Ook andere instellingen in Assen en omgeving doen mee met extra activiteiten over Georgië.

Over het Gulden Vlies

Het Gulden Vlies is de gouden schapenvacht van de god Chrysomallos. Deze behoorde eigenlijk toe aan de gouden ram die de kinderen van koning Athamas, Phrixus en Helle wegvoerde, om hen te redden uit de handen van Athamas en zijn nieuwe vrouw, Ino. Op hun vlucht keek Helle, juist toen ze over de Hellespont vlogen, naar beneden en stortte in zee. Phrixus bereikte alleen zijn doel, offerde de ram en hing de gouden vacht op. Het gulden vlies was het doel van een queeste ondernomen door Jason en de Argonauten. Jason had hiertoe opdracht gekregen van zijn oom Pelias, aan wie voorspeld was dat hij door toedoen van Jason zou sterven. Het vlies was in het bezit van koning Aietes, die Jason, om het vlies te verkrijgen, drie opdrachten gaf:
• toom de vuurspuwende stieren in en ploeg hiermee een veld om
• plant drakentanden en versla het leger dat uit deze drakentanden groeit (dat deed Jason door een grote steen in hun midden te gooien)
• versla de altijd wakende draak die het vlies bewaakt
Bij het uitvoeren van de opdrachten kreeg Jason hulp van Medea, zijn geliefde, de dochter van Aietes. Nadat Jason en de Argonauten het vlies veroverd hadden, zette de koning langs twee kanten de achtervolging in; de Argonauten wisten koning Aietes met een list op afstand te houden door de lichaamsdelen van Absyrtus, het gedode broertje van Medea, overboord te gooien, die alle door haar vader werden verzameld, waardoor hij slechts langzaam vooruitkwam. Uiteindelijk kwamen de Argonauten weer in Pagasai aan, vanwaar ze hun reis begonnen waren.
Jason stierf uiteindelijk toen hij getroffen werd door het instortende dek van de Argo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *