De legeringen en gehaltes van antieke sieraden en juwelen

Bekijk HIER een filmpje over de aankoop en verkoop van antieke juwelen en sieraden

Houd je ook van antieke juwelen en sieraden? Dan leer je best het jargon kennen om bij je zoektocht met kennis van zaken te spreken.

Waardebepalende factoren van een antiek juweel

Maar wat is nu precies een antiek juweel of sieraad? Die vraag moet je zeker kunnen beantwoorden. Er zijn een aantal factoren die de waarde van een antiek juweel uitmaken. Al die factoren moeten kloppen, en het is ook steeds uitkijken naar vervalsingen.

Het vakmanschap van een antiek juweel

Vooreerst is er het esthetisch aspect. Een mooi, met vakmanschap gemaakt juweel heeft uiteraard een grotere waarde dan een juweel dat slordig en met fouten werd tot stand gebracht.

Hoe zeldzamer een juweel, hoe beter

Ook speelt de zeldzaamheid van een juweel een rol om tot een waardebepaling te komen. Heeft u een juweel uit de oudheid waarvan er maar één meer bestaat, dan heeft u wellicht de jackpot gewonnen, zeker als het volgens de regels van de kunst gemaakt heeft. Laat het zeker schatten door een expert, die er u graag een correcte prijs voor zal geven.

Gehalte van de verschillende (edel)metalen van het juweel

Maar minstens even belangrijk als de leeftijd, de zeldzaamheid en het vakmanschap van de edelsmid is het gehalte van het juweel. Met gehaltes bedoelen we de mix van de verschillende metalen waarmee het juweel gemaakt werd. Voor juwelen geldt de minimale aanwezigheid van goud, zilver en platina of een mengeling van deze drie erg kostbare edelmetalen. Hoe meer en hoe zuiverder edelmetaal in het juweel, hoe hoger ook de prijs logischerwijze zal zijn.

Karaat

De waarde van goud wordt in karaat uitgedrukt. Het uitgangspunt is simpel: 24 karaat (of 100%) noemen we zuiver goud, 14 karaat wil zeggen dat 14 van de 24 delen uit puur goud bestaat en dat de overige 10 delen gevormd worden door andere metalen of edelmetalen die aan het goud worden toegevoegd om de eigenschappen van het goud te beïnvloeden. We denken hierbij aan de hardheid van het goud, dat een zacht metaal is, maar ook de kleur, uizicht, elasticiteit en zo verder. Al deze verschillende factoren worden door de expert die het juweel maakt of die het moet verkopen of aankopen in ogenschouw genomen om de juiste prijssetting te doen.
Ook speelt de functie van het goud een rol. Goud in een stevig sieraad zal wellicht meer andere metalen bevatten omdat daar de stevigheid van belang is. Goud in een veer in een uurwerk of een veer zal misschien meer puur goud bevatten omdat het dan elastisch kunnen moet zijn.
Het is dus niet a priori zo dat goud met een hoger karaatgehalte meer waard is dan een met minder karaat. Omwille van zijn zachtheid zal puur goud namelijk sneller verslijten dan goud waaraan ook andere metalen werd toegevoegd.

Goudlegeringen verschillen van land tot land

De goudlegeringen verschillen van land tot land zonder dat daar duidelijke egels over bestaan. Het kan afhangen van de vlotte toegankelijkheid tot goud, maar evengoed van plaatselijke voorkeuren om juwelen met een bepaalde vorm of kleur te maken.
Hetzelfde kunnen we zeggen van zilver, dat andere oogverblindende edelmetaal dat bij het maken van juwelen zo vaak gebruikt wordt. Hier spelen zeker ook sentimentele redenen mee. Platina bijvoorbeeld komt dan weer bijna altijd in een erg hoge legering van 950/1000 voor.

Schenk eens een antiek juweel aan je geliefde!

Begin van het jaar is altijd weer die periode om goede voornemens te maken, zoals minder drinken, stoppen met roken en nog meer in die zin. Maar waarom niet eens je geliefde verrassen en haar (of hem) een prachtig antiek sieraad schenken?

Daad van liefde

Een juweel schenken is een daad van liefde. Je geeft je geliefde een object dat zij (of hij) op haar (zijn)lichaam draagt, zodat je zelf altijd in gedachten heel dichtbij bent.
Geef je een antiek sieraad, dan schenk je niet zomaar een juweel maar wel een sierobject met een eigen geschiedenis. Het is in een ver verleden gemaakt door een ware kunstenaar en het heeft de tand des tijds overwonnen. Probeer dan ook zoveel mogelijk te weten te komen over de achtergrond van het bewuste sieraad.
Wie was de maker, in welke periode werd het gemaakt?
Welke materialen werden gebruikt? In het beste geval misschien edelmetalen zoals goud of zilver, maar ook andere materialen kunnen waardevol zijn al was het maar door hun kwaliteit en leeftijd in combinatie met het vakmanschap van de juwelenmaker.

Origineel of kopie?

Probeer ook uit te vissen of het antieke juweel een origineel juweel dan wel een replica is, die al dan niet op grote schaal werd gemaakt. Originele antieke sieraden kunnen behoorlijk duur zijn, maar dat is niet altijd het geval. Want origineel wil daarom niet automatisch zeggen dat het ook echt waardevol of creatief moet zijn.
En een kopie van een prachtig stuk kan op zijn beurt dan weer wél net waardevol zijn omdat er maar een beperkt aantal exemplaren werden gemaakt en deze replica’s op hun beurt tot echte kunstwerkjes zijn uitgegroeid.

Kies met kennis van zaken

Een juweel kiezen doe je steeds met kennis van zaken. Dit geldt zeker voor een antiek sieraad. Want gedenk dat ook hier heel wat kapers op de kust zijn in de vorm van bedriegers die je ofwel rommel, ofwel vervalsingen aanbieden. de Ogen goed openhouden en argwaan koesteren tegenover ‘buitenkansjes’ is dus de boodschap.

Ken de smaak van je geliefde

En uiteraard probeer je ook eerst te zien wat de persoonlijke smaak van je geliefde is. Want hoe mooi een juweel ook is, antiek of niet, als de persoon die het moet dragen er zich niet goed bij voelt heb je wel een probleem. Ga dus niet zomaar overhaast tot de aankoop over en pols eerst bij je geliefde wat zij of hij ervan denkt, of houd bij de verkoper de mogelijkheid tot terugname of inruilen open.
Enne, gelukkig nieuwjaar!