Tiara’s, kronen en diademen

Tot de meest opmerkelijke, en ook meest bekende, antieke sieraden behoren de juwelen die de gekroonde hoofden dragen. Het gaat om zowel tiara’s, kronen als diademen.

Tiara’s

Het woord tiara hebben we te danken aan het Perzische ‘tara’, dat in het Latijn verbasterd werd en naar een soort kroon verwijst.
In feite bestaan er twee soorten tiara’s, namelijk de pontificale tiara en de tiara als hoofdsieraad.
De pontificale tiara is een hoofdornament uit de katholieke kerk. Eigenlijk gaat het om een hoge, witte kap omringd door drie kronen met daarop een wereldbol en nog eens daarop een kruis.
Deze tiara werd uitsluitend door de paus bij zeldzame gelegenheden gedragen en had geen liturgische betekenis. Zo droegen de pausen deze tiara bij hun kroning en ook telkens zij na het houden van een eucharistieviering de kerk verlieten. Na Paus Paulus VI wordt de pontificale tiara niet meer gedragen; al blijft het wel het symbool van het pontificaat en is het nog het symbool van het wapenschild van het Vaticaan.
Verder is er ook de tiara als hoofdsieraad. Dit werd traditioneel het geval bij de oude keizers in Mesopotamië. De Perzische tiara leek op een kegel zonder top en was zwaar bedekt met juwelen.
In onze tijd is een tiara voornamelijk een halfcirkelvormige band, doorgaans van metaal gemaakt en mooi versierd met juwelen allerhande. Het is een typisch sieraad voor vrouwen, gedragen rond het volledige hoofd of enkel het voorhoofd.

Kronen

Koningen, keizers en andere vorsten dragen sinds mensenheugnis een kroon om hun status te onderstrepen. Ze behoort tot de zogenaamde regalia, de verzameling van bijzondere voorwerpen die tot de functie van een vorst behoren.
De kroon heeft niet altijd een gezagsonderlijnende functie, maar doet de dragen ook groter lijken. We vinden de koningskroon bovendien niet alleen op de hoofden van monarchen, maar ook boven de wapenschilden van middeleeuwse koninkrijken.
Meestal bestaat een koningskroon uit een gouden diadeem dat versierd wordt met allerlei figuren en symbolen die het rijk en vorst moeten vereeuwigen.
De kroon is ook het voorwerp dat bij de kroning van de vorst een grote rol speelt.

Diademen

Het woord diadeem komt van het oud-Grieks en verwijst naar een band in stof of metaal die het teken van de koninklijke waardigheid was. Naast de Grieken namen ook de Perzen en de oude Egyptenaren dit symbool over, en later ook de heersers van het grote Romeinse Rijk.
In latere culturen werd het diadeem ook overgenomen door de rijkere lagen van de bevolking, die er een symbool van hun weelde en waardigheid in zagen.
Vrij recent worden diademen ook door steeds meer ‘gewone’ mensen gedragen, en er zijn zelfs mannen die er wel eens met eentje de deur uitgaan zoals bijvoorbeeld de Belgische voetballer Daniël Van Buyten, die bij Bayern München het mooi weer maakt.
Diademen hebben je in allerlei versies, van een goedkope in stof of metaal tot echt dure stukken uit puur zilver of goud, die door befaamde edelsmeden met diamanten, briljanten en robijnen werden afgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *